Arbetsdagar våren 2020 Inställda tills vidare

Uppdaterad den 23 mars 2020   

OBS

Årets verksamhet vid kolmilan är tills vidare inställd

Som grund för detta är den rådande situationen i samhället där man nu försöker hindra smittspridning av Coronaviruset

Information om när arbetet kan komma igång kommer att finnas på föreningens fasebooksida och 

utskick till medlemmarna

Lördag 28 Mars

Städa och plocka iordning såga hugga ved

 

Fredag 3 April 16.00 

Kungen sätts på plats och byggnation av milan börjar

 

Lördag 4 April

Fortsatt byggnation

 

Lördag 18 April

Fortsatt byggnation

 

Lördag 2 Maj

Fortsatt byggnation

 

Lördag 16 Maj

Fortsatt byggnation

 

Lördag i juni eventuellt

Arbetsdagar startar som vanligt kl 09.00

Styrelsen önskar Alla Varmt Välkomna