Bilder från årsmöte 2021

 

 
 

Ideell Kultur  Årsmöte

 

Lördag den 7 augusti höll föreningen ett försenat årsmöte 

på grund av rådande pandemi

Vid kolmilan i Flugebyn

 

   

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar

 

Sida uppdaterad 29 augusti 2021

 

Uppdaterad 29 augusti 2021